Hvem er jeg?

Navnet mitt er Karel Veldkamp. Jeg er fysioterapeut og har MSc i Helsevitenskap og er Wim Hof Instruktør.

Jeg ønsker å ta deg med på en reise i det indre, dypt inn i kroppen din, der hvor det er gjemt bort masse visdom, intuisjon og styrke. Med min bakgrunn som fysioterapeut ønsker jeg å tilnærme denne reisen på en noe mer vitenskaplig måte. Det vil si at jeg bruker måleinstrumenter for å synliggjøre hva du holder på med når du puster. På denne måten kan jeg vise deg hva som forandrer seg i ditt indre når du lærer å puste bedre.

Når det gjelder min personlige utvikling kan jeg nevne her at jeg selv har slitt med en del helseprolemer i lang tid og slett ikke likte kulde før jeg begynte med instruktørsutdanningen på Wim Hof Academy i 2014. Metoden har ført til en helt ny innsikt på min egen helse, og jeg klarer å holde meg betydelig friskere enn før.