Hvem er jeg?

Navnet mitt er Karel Veldkamp. Jeg er fysioterapeut med en MSc i Helsevitenskap. I tillegg er jeg siden 2015 WimHofMethod instruktør (level 2) og er også instruktør i Oxygen Advantage .

I mine kurs og workshops ønsker jeg å ta deg med på en reise i det indre, på en evolusjonært bevisst måte. Dette gjør jeg med vitenskaplig underbyggelse og ved hjelp av moderne måle- og belønningsinstrumenter. På denne måten kan jeg vise deg hva som forandrer seg i ditt indre når du lærer å puste og bevege bedre.

Min personlige historie ligner mye på Patrick McKeown's historie: Som barn hadde jeg allerede dårlig helse som følge av astma. Det var som Patrick sier i Oxygen Advantage: min identitet var basert på alt jeg ikke var. Jeg var aldri i form, følte meg ikke frisk, og jeg var aldri sikker på meg selv. Jeg letet også stadig etter en løsning for mine plager. I mitt voksent liv har jeg ikke lykkes med det heller, til tross for min fagkunskap som fysioterapeut.

Et viktig moment i mitt søk var da jeg tok dykkerkortet en gang for flere år siden. Min oksygenflaske ble mye raskere tom enn flaskene til de andre kursdeltagere. Dykkeinstruktøren ga meg neste dag en 15 liters flaske, i stedet for en vanlig 12 liters flaske, med beskjeden at noen trenger mer oksygen enn andre. Jeg ville ikke la det svaret gå og det førte meg gradvis nærmere årsaken til mine helseproblemer. Noen år senere meldte jeg på kurset til Wim Hof, som påsto at oksygen kunne være viktigere for helse og prestasjon enn mange trodde. Det var hans metode som endelig satte meg på rett vei til å forbedre helse.